Prin utilizarea acestui site web, sunteți de acord cu stocarea cookie-urilor pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, a analiza utilizarea site-ului și pentru a ne ajuta în eforturile noastre de marketing. Consultați Politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Echipa CMSC
De obicei, răspunde în câteva ore
Echipa CMSC
Cu ce vă putem ajuta?
Începe o conversaţie
Eşti în pericol?
apasă şi Ascunde pagina
Nu uita să ştergi istoricul (CTRL + H)

Proiecte şi programe

Proiectele si serviciile Centrului de Mediere si Securitate Comunitara sunt construite pe dezvoltarea si promovarea de politici publice si modele de dezvoltare comunitara, de cooperare si dezvoltare de bune practici, precum si campanii sau initiative legislative care sa contribuie la o viata mai sigura pentru comunitatile noastre, in familie si in societate.

Cele patru directii de actiune sunt:  
• Dezvoltarea comunitara rurala  
• Proiecte, servicii si initiative legislative in domeniul prevenirii si combaterii violentei asupra femeii si violentei domestice  
• Cooperare locala, europeana si internationala pentru comunitati sigure  
• Asistenta tehnica, cercetare, inovare si initiative legislative in domeniul social

FEMINISM GLORIA -abordarea strategică a egalităţii de gen

June 1, 2021

Proiectul isi propune sprijinirea a 22 de ONG-uri membre in Romanian Women’s Lobby (ROWL) prin dezvoltare organizationala, consolidarea rolului de monitorizare și advocacy privind drepturile femeilor, a egalitatii de gen și combaterea violenței bazate pe gen. Parteneriatul este o combinatie unica de expertiza in domeniul egalitatii de gen. CMSC este membru fondator al ROWL si a adus alaturi in prezentul proiect ca si parteneri Foreningen Hedda (Norvegia) si coordonarile nationale ale European Women’s Lobby din Ungaria, Bulgaria, Polonia.

vezi mai multe

FEMINISM GLORIA- strategic approach of gender equality

June 1, 2021

The project aims to support 22 member NGOs in the Romanian Women’s Lobby (ROWL) through organizational development, strengthening the role of monitoring and advocacy on women’s rights, gender equality, and combating gender-based violence. The partnership is a unique combination of 6 partners with expertise in the field of gender equality. CMSC is a founding member of the ROWL and brought together Foreningen Hedda (from Norway) and the national coordination of the European Women's Lobby from Hungary, Bulgaria, Poland.

vezi mai multe

GLORIA -asistență integrată pentru victimele violenței domestice și de gen

March 1, 2021

Proiectul își propune facilitarea accesului persoanelor victime ale abuzului si violentei domestice si de gen din mediul rural si mic urban din județele Iași, Vaslui, Bacău si Neamț la servicii integrate de calitate in scopul ieșirii din situația de criza si îmbunătățirii calității vieții cu efecte pozitive in direcția prevenirii si reducerii fenomenului violentei domestice.

vezi mai multe

Mai aproape de schemele de calitate in teritoriul Gal Bazinul Dornelor

February 28, 2021

Proiectul isi propune crearea și aplicarea schemelor de calitate, a brandului local, promovarea produselor agricole şi alimentare de importanţă locală în teritoriul GAL Bazinul Dornelor prin realizarea a acțiuni animare în teritoriu, întâlniri culegere date, determinare zone de protectie Acțiunile menționate mai sus au ca și consecință ulterioară favorizarea realizării lanţurilor scurte şi a strategiilor de marketing în comun, de promovare a produselor agricole şi alimentare locale, crearea de pieţe locale.Proiectul va avea un impact pozitiv asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local pentru teritoriul LEADER.

vezi mai multe

RuralNet

February 15, 2021

„Consolidarea reprezentativității rețelei RuralNet și a capacității de advocacy pentru un Plan National Strategic incluziv și sustenabil” „Lucrăm împreună pentru pentru o Europă incluzivă” Proiectul este construit pe doua dimensiuni–dezvoltare organizațională a rețelei RuralNet și dezvoltarea unei campanii de advocacy pentru un PNS incluziv cu tinerii, promotor al egalității de lanse și al sustenabilității mediului rural, ca răspuns la lipsa unui actor relevant, care să întrunească organizațiile de la nivel național, cu experiență și expertiză în dezvoltarea mediului rural.

vezi mai multe

Proaspăt.Local. Echitabil

February 1, 2021

Roade si Merinde a intrat în activitatea de distribuție a produselor alimentare în 2017, când a înființat magazinul online www.roadesimerinde.ro Crearea Programului Proaspăt. Local. Echitabil este o creștere naturală a solicitarii de a răspunde nevoilor crescânde de marketing ale fermierilor Roade și Merinde orientati comercial și cu volume mari de legume și verdeturi, mulți dintre ei căutând alte puncte de vânzare dincolo de vânzările directe către consumatori în piața locală.

vezi mai multe

AURORA START

October 1, 2020

December 31, 2020

AURORA START este un proiect al Centrului de Mediere și Securitate Comunitară destinat creării unui spațiu sigur, creativ și inspirațional pentru un grup de tinere cu vârste cuprinse între 11 și 19 ani din județul Iași. În cadrul proiectului participantele vor avea ocazia să descopere soluții prin care să depășească obstacolele din viața lor, modalități prin care să abordeze problemele cu care tinerele fete se întâlnesc în societatea actuală și metode de creștere a încrederii și dragostei de sine. Participantele vor lua parte la jocuri dinamice, sesiuni de autoapărare, workshop uri interactive despre leadership, dezvoltare și responsabilitate personală și aspirații pe termen lung.

vezi mai multe

DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR IN GAL BAZINUL DORNELOR PRIN ACTIUNI DE INFORMARE

August 1, 2020

December 31, 2020

Fundatia Centrul de Mediere și Securitate Comunitara implementeaza proiectul DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR IN GAL BAZINUL DORNELOR PRIN ACTIUNI DE INFORMARE finantat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, Măsura 1.1/1A – Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare în teritoriul GAL, Submăsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” Proiectul deschide drumul spre inovare și tehnologizare a agriculturii din teritoriul GAL Bazinul Dornelor folosind noi metode de vanzare a produselor agricole prin intermediul platformelor online și utilizarii metodelor moderne de marketing și promovare, precum și crearea de branduri și marci de produse noi sau inovative în vederea creșterii volumului de vanzari și a dezvoltarii locale crescând de la ferma de subzistenta la ferma familiala cunoscută pe piața locala și naționala.

vezi mai multe

Sprijin pentru dezvoltarea cooperativei producatorilor din GAL Stefan cel Mare

July 21, 2020

Prin această inițiativă se urmărește o mai bună integrare a fermierilor în lanțul agroalimentar, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, promovarea lor pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare. Proiectul contribuie la creșterea eficienței agriculturii din zonă. Astfel, proiectul contribuie la realizarea obiectivelor stabilite în Strategia de dezvoltare locală GAL Stefan cel Mare prin favorizarea competitivității agriculturii și promovarea organizării lanțului alimentar. Înființarea cooperativei vine la inițiativa Fundației Centrul de Mediere și Securitate Comunitara și celor 5 membri fondatori, care cultivă şi procesează o gamă largă de fructe de pădure, produc miere, cresc animale și cultiva fructe, legume și cereale. Membrii viitoarei cooperative provin din comuna Prisacani, judetul Iasi. Cooperativa își propune să ofere consumatorilor, în principal din județul Iasi, fructe și legume din cultura proprie, cu o deosebită valoare nutritivă net superioară fructelor și legumelor din import. La acestea se vor adauga o linie de fructe și legume procesate sub forma de sucuri naturale si alte conserve

vezi mai multe

CoopNet 2.0: Învățăm și creștem împreună

January 2, 2020

”CoopNet 2.0: Învățăm și creștem împreună” urmărește educarea și dezvoltarea unei comunității de lideri care conduc cooperativele agricole înființate deja (manageri executivi și președinți), astfel încât aceștia să își asigure resursele necesare pentru desfășurarea activității lor. Prin noul proiect ne propunem să creștem comunitatea liderilor prin sesiuni de mentorat, vizite de studiu internaționale, un program de training pentru executivul cooperativelor agricole, activități de cercetare și advocacy. Pe lista priorităților CoopNet 2.0 se află și organizarea de evenimente și aducerea în același loc a diferiți actori importanți – parteneri comerciali, autorități locale, membri din cooperative și comunitate.

vezi mai multe

Food-hub-urile ca modele inovative în sprijinul fermierilor din GAL Stejarii Argintii

December 12, 2019

March 12, 2021

FOOD-HUB-URILE CA MODELE INOVATIVE ÎN SPRIJINUL FERMIERILOR DIN GAL STEJARII ARGINTII este finantat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, Măsura 1.1/1A – Sprijin pentru activități demonstrative și acțiuni de informare în teritoriul GAL, Submăsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”, derulat în perioada 12.12.2019-12.03.2021. Obiectivul proiectului este cresterea competitivitatii agricole, a productivitatii, si sprijin în incurajarea consolidarii cunostintelor fermierilor din teritoriul GAL Stejarii Argintii prin acțiuni de informare si activități demonstrative la cinci centre integratoare de produse locale alimentare, în vederea stimularii ideilor inovatoare in domeniul diversificarii produselor și gasirii unor noi metode de vanzare a acestora.

vezi mai multe

Îmbunătățirea justiției în contactul cu copiii (IJCC)

November 16, 2018

February 28, 2021

„Îmbunătățirea justiției în contactul cu copiii (IJCC)” este un proiect de parteneriat finanțat la nivel european în cinci țări care încearcă să sporească participarea copiilor la procesul decizional. Obiectivul proiectului este participarea copiilor și a tinerilor la deciziile legate de contactul copiilor pentru familiile afectate de violența în familie. Acest proiect este finanțat prin Programul drepturi, egalitate și cetățenie a Uniunii Europene (2014 - 2020)

vezi mai multe

Bugetarea pe baza de gen in politicile publice

June 5, 2018

December 31, 2019

Cresterea capacitatii ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern in domeniul bugetarii pe baza de gen, vizand alocarea corespunzatoare a resurselor financiare tinand cont de dimensiunea de gen.

vezi mai multe

Food Hub CMSC -Roade si Merinde

October 1, 2017

Prezentul proiect urmărește să răspundă nevoilor micilor fermieri și ferme țărănești prin înființarea unui centru regional de alimentație în regiunea Nord-Est a României, ca întreprindere socială a CMSC, având 100% din acțiuni, sub denumirea Local Hub srl, cunoscut sub brandul Roade si Merinde. Acest centru alimentar,împreună cu asistența tehnică oferită de CMSC, contribuie la modele viabile de dezvoltare pentru aproximativ 100 de mici fermieri din regiune, având alături de rolul clasic de agregare a producției"De la ferma direct la consumator"

vezi mai multe

Suportul victimelor violentei prin abordarea discriminarii multiple

July 1, 2015

December 31, 2016

Proiectul a contribuit la promovarea instrumentelor de lucru existente si dezvoltarea unor instrumente de lucru noi, destinate profesionistilor care lucrează cu victime ale discriminarii multiple, prin elaborarea unui manual de bune practici din Romania, statele donatoare si alte state europene, elaborarea unui studiu privind implementarea legislatiei in domeniu, organizarea a 6 sesiuni de diseminare bune practici din statele donatoare si din Romania si realizarea unei campanii regionale care sa trateze aspectele discriminarii multiple.

vezi mai multe