Construim comunități mai sigure împreună

Centrul de Mediere si Securitate Comunitara (CMSC) este o fundatie independenta infiintata in anul 2000 in Iasi, Romania, construind impreuna cu comunitatile locale modele de dezvoltare si cooperare menite sa ofere un spatiu mai sigur, deschis si sustenabil.

Building safer
communities together

Community Safety and Mediation Center (CMSC) is an independent foundation established in Iasi,Romania in year 2000, building together with local cosgsmmunities models of development and cooperation focused on build a safer, more open and sustainable space.

Resurse

Space dedicated to those of you who want to navigate safely through waves of information,
video clips, books and projects realized with you, for you

AWARENESS CAMPAIGN -CARPET BEATER

Resources

Space dedicated to those of you who want to navigate safely through waves of information,
video clips, books and projects realized with you, for you

AWARENESS CAMPAIGN -CARPET BEATER

Evenimente

Audierea publica - Prevenirea efectelor negative ale migratiei economice asupra familiei transnationale

August 12, 2019
Muzeul Municipal Iasi

Evenimentul s-a bucurat de prezența doamnei consiliere prezidentiale în probleme de sănătate doamna Diana Paun, a presedintei Associazione Donne Romene in Italia – ADRI, doamna Silvia Dumitrache.

Audieri publice -rolul COJES și al administratiei publice locale în bugetarea de gen pentru serviciile de violența domestica

August 29, 2019
Iasi, Vaslui, Bacau

Audieri publice -rolul COJES și al administratiei publice locale în bugetarea de gen pentru serviciile de violența domestica.

View more

Events

Audierea publica - Prevenirea efectelor negative ale migratiei economice asupra familiei transnationale

August 12, 2019
Muzeul Municipal Iasi

Evenimentul s-a bucurat de prezența doamnei consiliere prezidentiale în probleme de sănătate doamna Diana Paun, a presedintei Associazione Donne Romene in Italia – ADRI, doamna Silvia Dumitrache.

Audieri publice -rolul COJES și al administratiei publice locale în bugetarea de gen pentru serviciile de violența domestica

August 29, 2019
Iasi, Vaslui, Bacau

Audieri publice -rolul COJES și al administratiei publice locale în bugetarea de gen pentru serviciile de violența domestica.

View more

Proiecte si programe

Proiectele si serviciile Centrului de Mediere si Securitate Comunitara sunt construite pe dezvoltarea si promovarea de politici publice si modele de dezvoltare comunitara, de cooperare si dezvoltare de bune practici, precum si campanii sau initiative legislative care sa contribuie la o viata mai sigura pentru comunitatile noastre, in familie si in societate.
Cele patru directii de actiune sunt:  
• Dezvoltarea comunitara rurala  
• Proiecte, servicii si initiative legislative in domeniul prevenirii si combaterii violentei asupra femeii si violentei domestice  
• Cooperare locala, europeana si internationala pentru comunitati sigure  
• Asistenta tehnica, cercetare, inovare si initiative legislative in domeniul social

Îmbunătățirea justiției în contactul cu copiii (IJCC)

„Îmbunătățirea justiției în contactul cu copiii (IJCC)” este un proiect de parteneriat finanțat la nivel european în cinci țări care încearcă să sporească participarea copiilor la procesul decizional. Obiectivul proiectului este participarea copiilor și a tinerilor la deciziile legate de contactul copiilor pentru familiile afectate de violența în familie. Acest proiect este finanțat prin Programul drepturi, egalitate și cetățenie a Uniunii Europene (2014 - 2020)

Food Hub CMSC

Prezentul proiect urmărește să răspundă nevoilor micilor fermieri și ferme țărănești prin înființarea unui centru regional de alimentație în regiunea Nord-Est a României, ca întreprindere socială a CMSC, având 100% din acțiuni, sub denumirea Local Hub srl, cunoscut sub brandul Roade si Merinde. Acest centru alimentar,împreună cu asistența tehnică oferită de CMSC, contribuie la modele viabile de dezvoltare pentru aproximativ 100 de mici fermieri din regiune, având alături de rolul clasic de agregare a producției"De la ferma direct la consumator"

Suportul victimelor violentei prin abordarea discriminarii multiple

Proiectul a contribuit la promovarea instrumentelor de lucru existente si dezvoltarea unor instrumente de lucru noi, destinate profesionistilor care lucrează cu victime ale discriminarii multiple, prin elaborarea unui manual de bune practici din Romania, statele donatoare si alte state europene, elaborarea unui studiu privind implementarea legislatiei in domeniu, organizarea a 6 sesiuni de diseminare bune practici din statele donatoare si din Romania si realizarea unei campanii regionale care sa trateze aspectele discriminarii multiple.

View more

Projects & programs

Projects and services of Community Safety and Mediation Center are build upon development and promotion of public policies and models of community development, of cooperation and development of good practices, as well as campaigns or legislative initiatives which can contribute to a safer life for our communities, in family and society.
The four directions of actions are:  
• Rural community development  
 • Projects, services and legislative initiatives in the field of prevention and combating violence against women and domestic violence  
• Local, European and international cooperation for safer communities  
 • Technical assistance, research, innovation and legislative initiatives in social field

Îmbunătățirea justiției în contactul cu copiii (IJCC)

„Îmbunătățirea justiției în contactul cu copiii (IJCC)” este un proiect de parteneriat finanțat la nivel european în cinci țări care încearcă să sporească participarea copiilor la procesul decizional. Obiectivul proiectului este participarea copiilor și a tinerilor la deciziile legate de contactul copiilor pentru familiile afectate de violența în familie. Acest proiect este finanțat prin Programul drepturi, egalitate și cetățenie a Uniunii Europene (2014 - 2020)

Food Hub CMSC

Prezentul proiect urmărește să răspundă nevoilor micilor fermieri și ferme țărănești prin înființarea unui centru regional de alimentație în regiunea Nord-Est a României, ca întreprindere socială a CMSC, având 100% din acțiuni, sub denumirea Local Hub srl, cunoscut sub brandul Roade si Merinde. Acest centru alimentar,împreună cu asistența tehnică oferită de CMSC, contribuie la modele viabile de dezvoltare pentru aproximativ 100 de mici fermieri din regiune, având alături de rolul clasic de agregare a producției"De la ferma direct la consumator"

Suportul victimelor violentei prin abordarea discriminarii multiple

Proiectul a contribuit la promovarea instrumentelor de lucru existente si dezvoltarea unor instrumente de lucru noi, destinate profesionistilor care lucrează cu victime ale discriminarii multiple, prin elaborarea unui manual de bune practici din Romania, statele donatoare si alte state europene, elaborarea unui studiu privind implementarea legislatiei in domeniu, organizarea a 6 sesiuni de diseminare bune practici din statele donatoare si din Romania si realizarea unei campanii regionale care sa trateze aspectele discriminarii multiple.

View more

Membrii consiliului director

Laura ALBU

Executive president

Sociologist, 20 years experience in management of the non profit sector, president of Romanian Women’s Lobby, vicepresident of European Women’s Lobby, expert on Observatory on Violence against Women of EWL.

Dina LOGHIN

Member

President of Equal Oportunity for Women Foundation, consultant, researcher and expert in gender studies, vicepresident of Romanian Women’s Lobby

Lucian DIRDALA

Member

Doctor in Political Sciences, assistant professor in Political Sciences in M.Kogalniceanu University of Iasi, lector doctor at European Studies Center of Al.I.Cuza University of Iasi.

Verginia Petrovici

Member

Teacher High School Waldorf Iasi, trainer in Waldorf alternative pedagogy

Laura CHITICARIU

Member

Lawyer, expert in domestic violence and intervention on cases of violence against women ; coordinator of a legislative working group on law 217/2003, experience in lobby, advocacy, coordinator of the network of legal clinics, coordinator of the network of Teritorial Public Order Authority

Members of the directory council

Laura ALBU

Executive president

Sociologist, 20 years experience in management of the non profit sector, president of Romanian Women’s Lobby, vicepresident of European Women’s Lobby, expert on Observatory on Violence against Women of EWL.

Dina LOGHIN

Member

President of Equal Oportunity for Women Foundation, consultant, researcher and expert in gender studies, vicepresident of Romanian Women’s Lobby

Lucian DIRDALA

Member

Doctor in Political Sciences, assistant professor in Political Sciences in M.Kogalniceanu University of Iasi, lector doctor at European Studies Center of Al.I.Cuza University of Iasi.

Verginia Petrovici

Member

Teacher High School Waldorf Iasi, trainer in Waldorf alternative pedagogy

Laura CHITICARIU

Member

Lawyer, expert in domestic violence and intervention on cases of violence against women ; coordinator of a legislative working group on law 217/2003, experience in lobby, advocacy, coordinator of the network of legal clinics, coordinator of the network of Teritorial Public Order Authority

Echipa noastra

Laura Albu

Project manager

Alina Scanteie

Promotion coordinator and project assistant

Andreea Muraru

Psychologist

Anca Ciubotariu

Expert european funding

Laura Chiticariu

Lawyer

Cristina Cioanca

Economic director

Nicoleta Dumitru

Psychologist

Our team

Laura Albu

Project manager

Alina Scanteie

Promotion coordinator and project assistant

Andreea Muraru

Psychologist

Anca Ciubotariu

Expert european funding

Laura Chiticariu

Lawyer

Cristina Cioanca

Economic director

Nicoleta Dumitru

Psychologist

Apel la actiune

Pentru persoanele care au nevoie de asistenta de urgenta in cazuri de violenta domestica sau violenta pe baza de gen, va rugam sa ne scrieti la email info@cmsc.ro sau pe facebook https://www.facebook.com/centruldemedieresisecuritatecomunitara/

coNtactATI- NE

Call to action

coNtact us